Kerangka dasar kurikulum pada Kurikulum Merdeka disusun oleh Kemendikbudristek. Fungsinya sebagai acuan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Capaian Pembelajaran

Struktur Kurikulum

Profil Pelajar Pacasila

Pembelajaran dan Asesmen

Kategori